مشاهده همه 6 نتیجه

فیلتر هوای اپکسی

۹۲۵.۰۰۰ تومان
  • مناسب تمام خودرو ها
  • افزایش 5 الی 10 درصدی توان موتور
  • جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل موتور
  •  مناسب کیت مکش هوا
  • افزایش هوای ورودی
  • راندمان بهتر ماشینهای اسپرت
مرتب شده:1199
موارد موجود:7

فیلتر هوا اسپرت ریسینگ سیموتا سایز کوچک

۴۲۰.۰۰۰ تومان
-فیلتر هوا اسپرت ریسینگ سیموتا -مناسب کیت مکش هوا -افزایش هوای ورودی -افزایش شتاب  -راندمان بهتر ماشینهای اسپرت
مرتب شده:1139
موارد موجود:4

فیلتر هوا اسپرت ریسینگ

۷۵۰.۰۰۰ تومان
-فیلتر هوا اسپرت 406 کربن -مناسب کیت مکش هوا -افزایش هوای ورودی -افزایش شتاب  -راندمان بهتر ماشینهای اسپرت
مرتب شده:1137
موارد موجود:5

فیلتر هوا K&N بلند

۹۵۰.۰۰۰ تومان
-فیلتر هوا اسپرت K&N -مناسب کیت مکش هوا -افزایش هوای ورودی -افزایش شتاب  -راندمان بهتر ماشینهای اسپرت
مرتب شده:1125
موارد موجود:3

فیلتر هوا K&N متوسط

۸۵۰.۰۰۰ تومان
-فیلتر هوا اسپرت K&N -مناسب کیت مکش هوا -افزایش هوای ورودی -افزایش شتاب  -راندمان بهتر ماشینهای اسپرت
مرتب شده:1123
موارد موجود:4

فیلتر هوا اسپرت سیموتا SIMOTA

۶۵۰.۰۰۰ تومان
-فیلتر هوا اسپرت سیموتا -مناسب کیت مکش هوا -افزایش هوای ورودی -افزایش شتاب  -راندمان بهتر ماشینهای اسپرت
مرتب شده:1068
موارد موجود:4