مشاهده همه 4 نتیجه

استرس بار رنگی زیمر

۶۸۹.۷۰۰ تومان
 • -قابل نصب روی انواع خودرو ایرانی

 • -افزایش هندلینگ خودرو

 • -افزایش تعادل سر پیچ ها

 • -افزایش طول عمر سیستم تعلیق خودرو

 • -افزایش فرمان پذیری خودرو

 • -جلوگیری از لاستیک سابی 

مرتب شده:1376
موارد موجود:3

استرس بار خودرو نورا

۵۴۰.۰۰۰ تومان۵۸۰.۰۰۰ تومان
 • -قابل نصب روی انواع خودرو ایرانی

 • -افزایش هندلینگ خودرو

 • -افزایش تعادل سر پیچ ها

 • -افزایش طول عمر سیستم تعلیق خودرو

 • -افزایش فرمان پذیری خودرو

 • -جلوگیری از لاستیک سابی 

مرتب شده:1376
موارد موجود:3

استرس بار GT پژو 206

۷۸۰.۰۰۰ تومان
-قابل نصب روی انواع پزو سمند معمولی 405 SLX -افزایش هندلینگ خودرو -افزایش تعادل سر پیچ ها -افزایش طول عمر سیستم تعلیق خودرو -افزایش فرمان پذیری خودرو -جلوگیری از لاستیک سابی 
مرتب شده:1079
موارد موجود:2

استرس بار GT پژو پارس 405 سمند

۷۸۰.۰۰۰ تومان
-قابل نصب روی انواع پزو سمند معمولی 405 SLX -افزایش هندلینگ خودرو -افزایش تعادل سر پیچ ها -افزایش طول عمر سیستم تعلیق خودرو -افزایش فرمان پذیری خودرو -جلوگیری از لاستیک سابی 
مرتب شده:1073
موارد موجود:3