نمایش یک نتیجه

چراغ لنزدار ساینا و کوییک

۵.۶۰۰.۰۰۰ تومان
  • ساخت مانستر پارت
  •  لنز ۲.۵ اینچ بای زنون زیمر
  • همراه انجل آیز ۸ ضلعی
  • نیاز به لامپ دارد
  • پایه لامپ لنز H1 می باشد
  • برای منبع نور از زنون و هدلایت می توان استفاده کرد
  • نور خطی
  • افزایش نور خودرو تا چند برابر
  • افزایش وسعت نور تا چند برابر
  • برای دیدن تست نور لنز ۲.۵   کلیک کنید
مرتب شده:2020
موارد موجود:1