نمایش یک نتیجه

فیلتر هوای آپولو k&n

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  • قابل نصب روی تمام خودروها
  • همراه با لوله خرطومی و پیچ های تبدیل
  • افزایش محسوس شتاب و کاهش مصرف سوخت
  •  طول عمر بالا
  • رفع کامل کپ وتاخیر دریچه گاز
  • افزایش شتاب اولیه وثانویه محسوس
  • کشش بهتر درسربالایی
  • مکش هوای وبازدهی فوق العاده
  • افزایش سرعت وفشارهوای ورودی
  • ایجادصدای اسپرت شهری
مرتب شده:1818
موارد موجود:10