نمایش یک نتیجه

چیپ مگارایزن بنفش

۹۰۰.۰۰۰ تومان
1-افزایش قدرت و شتاب خودرو تا 8%  2-کاهش مصرف سوخت خودرو تا 7%  3-افزایش گشتاور خودرو و افزایش جوابدهی و عکس العمل خودرو به محرک ها  4-افزایش قدرت پمپ سوخت خودرو و سوخت رسانی و بهبود نوع قدرت پاشش سوخت و ​استفاده بهینه تر از سوخت  5-افزایش قدرت جرقه شمع خودرو و انجام دقیق تر این عمل (قابل توجه دارندگان خودرو های گاز سوز و یا خودروهای تقویت شده)   6-افزایش قدرت توان استارت زدن و روشن شدن خودرو  7-افزایش عمر مفید قطعات برقی خودرو شامل ای سی یو و سنسور ها و .... (به دلیل تنظیم برق و یکنواختی و جلوگیری از نوسانات شدید)  8-افزایش کیفیت و صدای ضبط صوت و باند های خودرو 9- تقویت برق خودرو گرفتن نوسانات برق خودرو بهبود عملکرد ای سی یو و سنسورهای خودرو  10-افزایش عمر باتری حتی تا چند برابر و  ................